Narzędzia w izolacji do 1000V MQ

Narzędzia w izolacji do 1000V MQ

NARZĘDZIA W IZOLACJI 1000V

Narzędzia w izolacji Beta Utensili mają zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym przy instalacjach elektrycznych.
Wszystkie narzędzia w izolacji umożliwiają bezpieczną pracę, gdy możliwe jest zetknięcie z elementami pozostającymi
pod napięciem do 1000V przy prądzie zmiennym i do 1500V przy prądzie stałym. Aby zapewnić najwyższą jakość
i standard wykonania oraz sprawdzić ich użyteczność i zgodność z normą EN 60900, każde narzędzie poddawane
jest rygorystycznym testom sprawdzającym właściwości a antypoślizgowe rękojeści i jej odporność na ogień oraz testowi
wysokiego napięcia (10000V). Wszystkie narzędzia izolowane Beta są wykonane zgodnie ze specyfikacją normy EN60900 i są certyfikowane przez najlepsze europejskie jednostki certyfikujące.

TESTY BEZPIECZEŃSTWA: testowane przy 10.000 V do pracy przy instalacjach elektrycznych do 1.000 V.
Narzędzia w izolacji Beta są testowane sztuka po sztuce przy 10 kV, aby zapewnić jakość narzędzi wymaganą przez wysokie normy bezpieczeństwa. Umożliwiają pracę, gdy możliwe jest zetknięcie z elementami pozostającymi pod napięciem do 1.000 V przy prądzie zmiennym (1.500 V przy prądzie stałym).

NORMY BEZPIECZEŃSTWA:
Mimo niezwykle rygorystycznych testów przeprowadzanych podczas produkcji, przed użyciem narzędzia użytkownik musi zawsze sprawdzić czy izolacja rękojeści nie ma otarć, modyfikacji lub uszkodzeń. Zachowanie właściwości dielektrycznych niezmienionych w czasie jest ściśle związane z obciążeniami mechanicznymi, chemicznymi lub termicznymi, jakim narzędzie może być poddane. W przypadku uszkodzenia izolacji narzędzie nie może być uznane za bezpieczne do użytku przy instalacjach pod napięciem. Zawsze należy stosować ochronne gogle i rękawice izolacyjne.

TESTY WYKONYWANE PODCZAS PRODUKCJI

Test wizualny 100%:
Wszystkie powierzchnie wykończenia narzędzi muszą być bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń.

Test wymiarów:
Wszystkie wymiary narzędzi muszą być zgodne ze specyfikacją projektu.

Test zderzeniowy:
Po 2 godzinach w temperaturze -25?C, narzędzie jest uderzane trzykrotnie (takim ciężarem, jaki jest przewidziany w normie); rękojeść izolacyjna nie może wykazać jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

Test izolacji elektrycznej:
Po zanurzeniu w wodzie przez 24 godziny, narzędzie jest poddane napięciu 10 kV przez 3 minuty. Przepływ prądu nie może przekroczyć wartości przewidzianej w normie.

Test penetracyjny:
ciężar 2 kg jest przyłożony do rękojeści narzędzia w temperaturze +70 °C przez 2 godziny. Później napięcie 5 kV
przykładane jest do miejsca poddawanego mechanicznemu obciążeniu przez 3 minuty. Nie może być żadnych oznak
przepływu prądu.

Test przyczepności:
po 168 godzinach w temperaturze +70 °C, narzędzie jest poddane obciążeniu 500 N, aby sprawdzić czy rękojeść się
nie ześlizguje.

Test mechaniczny:
Narzędzie musi spełniać wymagania mechaniczne przewidziane w odpowiednich normach ISO.

Test nieusuwalności oznaczenia:
Po przeprowadzeniu testu tarcia alkoholem izopropylowym, oznaczenia muszą pozostać czytelne -25° 500N.

Test rozprzestrzeniania się płomienia:
płomień jest skierowany na narzędzie przez 10 sekund; przez następne 20 sekund płomień nie może przekroczyć
wysokości 120 mm.