Inox

Inox

Narzędzia BETA INOX mogą być użytkowane w miejscach gdzie występują szczególne wymogi co do czystości - gdzie nie jest dozwolony nawet minimalny poziom skażenia.
Przykładami są:
• Zastosowania w technice nuklearnej
• Produkcja farmaceutyczna - klasa czystości powietrza C
• Zastosowania na platformach wiertniczych
• Laboratoria biotechnologiczne i biomedyczne
• Przemysł spożywczy.
Narzędzia Beta INOX pozwalają uniknąć “zainfekowania” rdzą. Jeżeli do śrub, nakrętek lub powierzchni ze stali nierdzewnej używa się narzędzi innych niż wykonane ze stali nierdzewnej, z narzędzi tych mogą uwalniać się cząsteczki i przywierać do nierdzewnego elementu wywołując korozję. Często wpływa to niekorzystnie na estetykę, a czasem skutkuje również naruszeniem struktury.

Przykłady zastosowań:
• Stocznie
• Budownictwo
• Systemy solarne
• Przemysł motoryzacyjny.
WŁAŚCIWOŚCI
Właściwy dobór materiałów i ustalona przez ekspertów najlepsza obróbka cieplna zapewniają narzędziom Beta INOX właściwości mechaniczne znacznie przekraczające wymagania norm i porównywalne z właściwościami innych narzędzi Beta. Narzędzia te mają takie same właściwości ergonomiczne i wzornictwo jak pozostałe narzędzia Beta, które są znane i doceniane przez profesjonalnych użytkowników od ponad 75 lat. Stal nierdzewna w 100% nadaje się do recyklingu, co jest również dużą zaletą.