Klucze trzpieniowe kątowe z końcówką kulistą, profil Torx®